Zasady pobytu

Zasady pobytu dziecka w Przedszkolu

Dziecko w Przedszkolu ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia w godzinach od 6.30 do 18.30 przez 12 miesięcy w roku we wszystkie dni powszednie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

W przedszkolu znajduje się własna kuchnia, w której przygotowujemy posiłki uwzględniając indywidualne potrzeby każdego dziecka.

Pory posiłków

1. śniadanie 8:00 – 8:40

2. II śniadanie 10:15 – 10:30

3. obiad 12:00 – 12:45

4. podwieczorek 14:30 – 15:00

5. kolacja 16:30 – 17:00