Materiały Montessori

Ważną częścią pedagogiki M. Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori. Jego cechy to:

– prostota, precyzja i estetyka wykonania,

– uwzględnienie zasady stopniowania trudności,

– dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka,

– logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,

– konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,

– ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

Można go podzielić na pięć kategorii:

1. Materiał do ćwiczeń z praktycznego życia – związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi.

2. Materiał sensoryczny – rozwijający poznanie zmysłowe, służący pobudzaniu aktywności umysłowej.

3. Materiał do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy.

4. Materiały artystyczne związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.

5. Materiały religijne, np. przedstawiające przypowieści biblijne.