Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe – płatne

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia dodatkowe:

  1. Zajęcie taneczne z baletem – 2 x w tygodniu

  2. Zabawy z językiem niemieckim – 2 x w tygodniu

  3. Aikido – 1 x w tygodniu

  4. Arteterapia – 1 x w tygodniu

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy również innych metod aktywizujące i wzbogacające pedagogikę Montessori.

Są to min.:

  • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni),

  • metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

  •  metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem),

  • metoda kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona

  • pedagogika zabawy

  • nauka czytania metodą I. Majchrzak