Rozkład dnia

6:30 – 8:00

Schodzenie sie dzieciSchodzenie się dzieci.

Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym , stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, prace porządkowe.

 

 

8:00 – 9:00

II śniadanieI śniadanie

Czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kwadrans na bajkę.

 

 

9:00 – 10:00

Kontynuacja zajęć edukacyjno – wychowawczych w oparciu o podstawę programową.Zajęcia edukacyjno – wychowawcze

Praca z pomocami dydaktycznymi Montessori, rozwijanie indywidualnych zdolności, możliowści i zainteresowań dzieci.

 

 

 

10:00 – 10:15

II śniadanieII śniadanie

 

 

 

10:15 – 12:00

Kontynuacja zajęć edukacyjno – wychowawczych w oparciu o podstawę programową.Kontynuacja zajęć edukacyjno – wychowawczych

Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, badawcze, twórcze, plastyczno – techniczne, ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, zajęcia umuzykalniające, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna z profilaktyką wad postawy, gry sportowe, spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe, zajęcia z programów wspomagających wychowanie przedszkolne, lekcje ciszy.

 

 

12:00 – 12:45

obiadObiad

Czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejetności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

 

 

12:45 – 13:30

odpoczynek poobiedniOdpoczynek poobiedni

Relaksacja, zabawy planszowe, konstrukcyjne, plastyczne, czytanie bajek i baśni przez nauczyciela.

 

 

13:30 – 14:30

Zajęcia i zabawy edukacyjne w kołach zainteresowańZajęcia i zabawy edukacyjne w kołach zainteresowań.

 

 

 

14:30 – 15:00

PodwieczorekPodwieczorek

czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku

 

 

 

15:00 – 16:30

zabawy integracyjneZabawy integracyjne

gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy ruchowe, zabawy według upodobań dzieci, zabawy tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, kwadrans na bajkę.

 

 

16:30 – 17:00

KolacjaKolacja

 

 

 

 

17:00 – 18:30

Ciche zajecia indywidualne- ostatnie zdjecieZakończenie dnia

Ciche zajęcia indywidualne, zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci, prace porządkowe, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, porządkowanie sali, rozejście się dzieci do domów.