Podstawowe cele

Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2013/2014:

  • Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

  • Organizowanie aktywności dziecka.

  • Organizowanie zespołowej pracy nauczycieli – doskonalenie stosowanych metod i form współpracy.

  • Modyfikowanie i wzbogacanie oferty zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

  • Promocja zdrowia, w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.

  • Poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego.

  • Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.

  • Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji.